Sao chép danh bạ từ nokia hoặc các máy có bluetooth sang điện thoại thông minh Smart phone chạy Android

Sau khi tham khảo 1 số nguồn hướng dẫn, tổng hợp có các bước sau:

Bật bluetooth ở cả 2 máy : nokia và android

Kết nối 2 máy với nhau thông qua bluetooth

Mở máy nokia, vào danh bạ, chọn tất cả , sau đó chọn tiếp Gửi danh thiếp, và chọn gửi qua bluetooth .

Các liên hệ được gửi đi sẽ đươc chuyển đổi sang định dạng file contact .vcf

Sau khi Gửi danh thiếp thành công qua bluetooth. Trước khi import vào danh bạ, cần cài đặt thêm ứng dụng Bluetooth file transfer : để quản lý file thông qua bluetooth và cho phép sao chép , mở nhiều file .vcf cùng lúc.

Vào danh bạ chọn Cài đặt > Nhập/Xuất

Chọn Import/Nhập từ vcf file

Tiếp theo chọn Bluetooth file transfer

Chọn thư mục Bluetooth có chứa các file liên hệ .vcf, nếu muốn chọn toàn bộ thì nhấn giữ 1 contact, sau đó chọn Select all ở dấu 3 chấm phía trên bên phải.

Chọn Open/Mở bằng cách click vào biểu tượng bút chì ở trên menu và chờ trong vài phút để tạo các contact/liên hệ mới vào.

 

Nguồn tham khao:

https://tinhte.vn/threads/hoi-cach-chuyen-tat-ca-danh-ba-ghi-chu-tu-symbian-sang-android.761383/