Archive for the ‘Thiết kế mỹ thuật’ Category.

Nguồn tham khảo về Design, Web và Internet

Có rất nhiều kiến thức xung quanh website và internet, sau nhiều năm làm việc với website giờ mới có dịp để tổng hợp các nguồn thông tin để tham khảo, học hỏi cho những người muốn làm việc với website và internet.  Continue reading ‘Nguồn tham khảo về Design, Web và Internet’ »

Xu hướng website 2010

Bài này đã muốn viết từ đầu năm rồi, nhưng do bận quá nên bây giờ mới  hoàn thành được. Sau 1 khoảng thời gian tìm kiếm các nguồn thông tin thì có các ý sau thể hiện xu hướng làm website trong năm 2010 (có những cái đã có từ những năm trước và có những cái mới có thể sẽ tiếp tục là xu hướng cho các năm sau):

Continue reading ‘Xu hướng website 2010’ »

50 Ways to Become a Better Designer

50 Ways to Become a Better Designer

Being a successful creative has a lot to do with the way you work. Sure, you can’t teach good design, but it never hurts to learn a few new tricks, or simply make the most of your talents. So without further adieu, here’s 50 ways to be more successful as a designer. Take ’em or leave ’em.
Continue reading ‘50 Ways to Become a Better Designer’ »