Cài đặt usb 3g trên fedora – linux

Các bước thực hiện

Cài đặt các gói phần mềm cần thiết : usb_modeswitch

chi tiết phần mềm : http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/

Kiểm tra thiết bị : sử dụng lsusb để kiểm tra thiết bị đã được linux nhận biết . Thông thường sẽ có thông tin Modem/Networkcard

Kết nối thiết bị

Vào Application > chọn Sundry > Network Connection

Hoặc vào terminal console gõ vào lệnh sau

Click Add để thêm 1 connection mới : thực hiện lần lươt các bước để chọn nhà cung cấp dịch vụ

Cuối cùng setting

Kết nối mạng : Vào biểu tượng network trên header task bar > sẽ nhìn thấy các kiểu mạng > Chọn Mobi BroadBand

Nếu không nhìn thấy mạng thì cần kiểm tra và bật chức năng quản lý modem

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.