Ý tưởng

Để giúp mọi người rèn luyện nói và viết đúng chính tả, chúng tôi có sáng kiến bổ sung thêm chức năng cho website www.chinhta.net như sau:

  1. Chức năng kiểm tra tài liệu trực tuyến: mọi người có thể kiểm tra chính tả trong các file tài liệu của mình bằng việc upload các file tài liệu (định dạng .doc , .odt) sau đó hệ thống sẽ kiểm tra file tài liệu và thông báo những chỗ viết sai chính tả.
  2. Chức năng phát âm đúng chính tả: chức năng này sẽ giúp mọi người phát âm, nói đúng chính tả thông qua các file âm thanh nói mẫu.

Hãy tham gia và cùng đóng góp sáng kiến cùng chúng tôi.