Cài đặt usb 3g trên fedora – linux

Các bước thực hiện

Cài đặt các gói phần mềm cần thiết : usb_modeswitch

chi tiết phần mềm : http://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/

Kiểm tra thiết bị : sử dụng lsusb để kiểm tra thiết bị đã được linux nhận biết . Thông thường sẽ có thông tin Modem/Networkcard

Kết nối thiết bị

Vào Application > chọn Sundry > Network Connection

Hoặc vào terminal console gõ vào lệnh sau

Click Add để thêm 1 connection mới : thực hiện lần lươt các bước để chọn nhà cung cấp dịch vụ

Cuối cùng setting

Kết nối mạng : Vào biểu tượng network trên header task bar > sẽ nhìn thấy các kiểu mạng > Chọn Mobi BroadBand

Nếu không nhìn thấy mạng thì cần kiểm tra và bật chức năng quản lý modem

 

 

Cài đặt php 5.3 từ source file trên Ubuntu. Setup php 5.3 from source on Ubuntu

Download và Copy source file vào thư mục: cd /usr/local/src/php5-build
cd php-5.3.29

apt-get install aspell libaspell-dev libxml2 libsnmp-base libsnmp15 libxml2-dev libbz2-dev libzip-dev curl libcurl4-openssl-dev libcurl3 libcurl3-gnutls libc-client-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libjpeg62 libjpeg62-dev libpng12-0 libpng12-dev libmcrypt-dev libmcrypt4 libtidy-dev libxslt1-dev

need install apache prefox dev

configure: error: libXpm.(a|so) not found > locate libXpm > –with-libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu

Cannot find imap library (libc-client.a

http://zgadzaj.com/how-to-install-php-53-and-52-together-on-ubuntu-1204

According to the Internets you need to install apache2-devel. The apx binary should then be located under /usr/bin/apxs2 or /usr/sbin/apxs2.
updatedb
locate apxs

http://www.bictor.com/2014/05/08/compiling-installing-php-for-ubuntu-14-04/ >> install
https://www.rootusers.com/installing-apache-2-4-and-php-5-4-from-source/  >> config

sudo ./configure -with-config-file-path=/usr/share/php53 \
-with-pear=/usr/share/php53 \
-with-bz2 \
-with-curl \
-with-gd \
-enable-calendar \
-enable-mbstring \
-enable-bcmath \
-enable-sockets \
-with-libxml-dir=/usr \
-with-mysqli \
-with-mysql \
-with-openssl \
-with-regex=php \
-with-zlib \
-with-apxs2=/usr/bin/apxs2
sudo make
sudo make install

locate apache2 | grep module > /usr/lib/apache2/modules

sudo cp libs/libphp5.so /usr/lib/apache2/modules

sudo cp /usr/local/src/php5-build/php-5.3.29/php.ini-production /usr/share/php53/php.ini

sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf
LoadModule php5_module  modules/libphp5.so
AddType application/x-http-php  .php
AddType text/html .php
AddHandler php5-script    .php
DirectoryIndex  index.php  index.html

sudo service apache2 restart

#sudo gedit /usr/share/php53/php.ini
short_open_tag = On
display_errors = Off
display_startup_errors = Off
upload_max_filesize = 20M
max_execution_time = 300
date.timezone =    ‘Asia/Bangkok’

https://help.ubuntu.com/community/PHPEclipse

https://eclipse.org/pdt/

Go to Help->Install New Software
Type php in search box
Choose “–All Available Sites–” from Work With drop down.
Wait until it gives the list.
Click on programming languages -> select PDT and follow the steps.

wordwrap plugin
http://ahtik.com/eclipse-update/

# sudo cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/premier.conf
# gedit /etc/apache2/sites-available/premier.conf
# gedit hosts
# a2ensite premier.conf
# service apache2 reload

Unikey – ibus
# install ibusunikey
Search application ibus > start with ibus keyboard input method > input method > add Tiengviet Unikey
# restart ibus daemon : ibus-daemon -rd

Thiết lập tài khoản SFTP trong Linux (chỉ cho phép SFTP, không SSH)

Nếu bạn muốn thiết lập một tài khoản trên hệ thống của bạn sẽ chỉ được sử dụng để chuyển các tập tin (và không để ssh vào hệ thống), bạn nên thiết lập SFTP chroot sẽ được giải thích trong bài viết này.

Trong một kịch bản điển hình SFTP (khi chroot sftp chưa được thiết lập), nếu bạn sử dụng SFTP, bạn có thể xem toàn bộ file root gốc như hình dưới đây. Continue reading ‘Thiết lập tài khoản SFTP trong Linux (chỉ cho phép SFTP, không SSH)’ »

jQuery Show More/ Show Less Text : ẩn hiện thêm nội dung mô tả

Dưới đây là mô tả các bước thiết lập ẩn hiện thêm nội dung hoàn toàn bằng javascript – Jquery

Cấu trúc html như sau: bao gồm khối nội dung less và khối nội dung chính : nằm trong khối nội dung less. Khối cha ngoài cùng sẽ là link Show more.

Code jquery để xử lý click show more và show less.

 

 

Phương pháp Effortless English

Effortless English thuộc về tác giả A.J.Hoge – một giảng viên có bằng Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) – đã từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới.

Lý do ra đời của EFFORTLESS ENGLISH :

Sau nhiều năm dạy Anh ngữ cho các sinh viên nước ngoài, ông nhận thấy rằng phần lớn các sinh viên đều không gặp phải khó khăn gì khi học ngữ pháp tiếng Anh, khả năng đọc hiểu của họ rất tốt. Họ đạt điểm ngữ pháp rất cao trong các kì thi kiểm tra. Thế nhưng khi trực tiếp nói chuyện với các sinh viên, ông phát hiện rằng khả năng nói tiếng Anh của họ thì ngược lại, không được tốt.

Để khắc phục điểm yếu này cho các sinh viên nói riêng và cho những người học Anh ngữ nói chung. A.J.Hoge đã phát triển một phương pháp học tập giúp nâng cao khả năng nói tiếng Anh. Phương pháp học tập này tập trung nhiều vào kỹ năng nghe Anh ngữ. Và khi khả năng nghe của bạn được nâng cao thì khả năng nói cũng dễ dàng phát triển. Phương pháp học tập này áp dụng theo cách tiếp cận ngôn ngữ của một đứa trẻ. Đó là học nghe trước. Khi bạn nghe tiếng Anh trở nên quen thuộc, bạn sẽ nói ra một cách tự nhiên không phải trải qua một bước trung gian là dịch chúng trong đầu từ ngôn ngữ mẹ đẻ sang tiếng Anh.

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC

I, Cấu trúc bài học :

Bộ Effortless English gồm 6 DVD:

1.Original Effortless English Lessons

2. Learn Real English

3. Flow English Lessons

4. Business English Lessons

5. Power English Now

6.VIP Global Leadership Program.

Một nhóm bài học sẽ gồm có :

1. Vocabulary Lesson (Bài học từ vựng)

Bạn có biết rằng bạn sẽ phải học từ vựng bằng tai, như vậy bạn sẽ sử dụng nó rất nhanh khi nói không ? Bài học từ vựng ở dạng âm thanh sẽ nhanh hơn gấp 2-3 lần so với cách học bằng phương pháp đọc. Với bài học của Effortless English , bạn học chỉ bằng cách nghe – cực kỳ dễ dàng.

2. Listen & Answer Mini Stories (Bài học nghe và trả lời dựa trên bài học là các câu chuyện ngắn)

Bạn nghĩ sao khi bạn có một kiểu bài học mới, mà khi học mỗi ngày, sẽ giúp bạn hiểu và nói tiếng anh rất nhanh và dễ dàng? Khi bạn dùng bài học Mini-Story mỗi ngày, bạn sẽ tiến bộ một cách tự động.

3. Point of View Story Lessons (Bài học văn phạm)

Ngay bây giờ, một bí mật khó tin- bạn có thể trở thành chuyên gia văn phạm Tiếng Anh – cực kỳ dễ dàng. Tưởng tưởng bạn có thể học văn phạm tiếng anh chính xác giống như một trẻ em Mỹ – tự nhiên, dễ dàng và bằng trực giác? Đây chính xác là cách mà bạn học với bài học Point of View Stories.

4. Audio Article (Chủ đề của bài học)

Hãy tưởng tượng nếu bài học tiếng anh vui, đơn giản, thú vị, lạ, thông minh – thì bạn có thể có thích học Tiếng Anh không ? Khi học những bài học Effortless English , bạn sẽ nhớ rất lâu, bạn có thể cười thiệt lớn, đôi lúc bạn giận giữ , khóc , hay nhảy lên vì hạnh phúc, bạn vừa học vừa tiếp thu thêm những thông tin giá trị trong cuộc sống

Nguồn Download: http://hanhtrinhtuoitre.com/tong-hop-download-tron-bo-dia-dvd-effortless-english-a-j-hoge-full/