Máy bơm nước

Tìm hiểu Máy bơm nước giếng khoan và các bước cơ bản để xử lý khi máy bơm hoạt động kém:

  • Kiểm tra mức nước ngầm
  • Kiểm tra máy bơm : xem các phớt có kín hay hở ….
  • Kiểm tra trõ: với Máy khỏe không cần trõ vẫn hoạt động
  • Kiểm tra cách lắp đặt máy đúng chưa? Nếu mua mới thì cần xem công nghệ của máy để biết cách lắp đặt phù hợp

Gọi hỏi chuyên gia : thợ điện nước để có thêm tư vấn.

Tham khảo : http://suamaybomnuoc.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.