Không thể format usb disk trên linux-Can’t Format USB Disk on linux

Khi format usb , nếu ta gặp lỗi sau:

Error Formatting Volume
This partition cannot be modified because it contains a partition table; >please reinitialize layout of the whole device. (udisks-error-quark, 11)

Vào Gnome disk , chon usb cần format ,

Formatting USB Disk partition error

 Vì nó là USB disk, chọn phân vùng MBR giống như trong hình dưới đây:

Bạn sẽ nhận được cảnh báo thông thường về việc mất dữ liệu trên đĩa USB. Nhấp vào  Format để tiếp tục format:

Can't format Ubuntu installation stick

Sau khi được format xong, bạn sẽ thấy usb của mình hoàn toàn trống:

Format USb disk correctly in Ubuntu

Đến thời điểm này, bạn cũng nên tạo một phân vùng của toàn bộ usb trống ở đây. Click vào add partition.

Make partition on USB

Format nó định dạng FAT file system.

Format USB partition

Sau khi bạn đã tạo phân vùng, bạn sẽ thấy rằng USB được gắn ngay lập tức.

Như vậy là thành công. Tôi hy vọng bài đăng nhanh này đã giúp bạn khắc phục Lỗi “This partition cannot be modified because it contains a partition table”   khi format USB trong Linux.