Test nhanh IQ với tám câu đố

Những câu đố dưới đây không chỉ giúp người chơi thư giãn mà còn rèn luyện và nâng cao khả năng tư duy.

Câu 1: Trong ba đáp án A, B, C, hình nào phù hợp điền tiếp vào dãy hình đã cho?

Kiếm tra IQ với tám câu đố
Lựa chọn B, Logic là các hình xoay theo chiều kim đồng hồ

 

Câu 2: Trong ba đáp án A, B, C, hình nào phù hợp điền tiếp vào dãy hình?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 1
Lựa chọn C, Logic là ngăn xếp, lấy các phần tử đầu và chèn vào cuối

 

Câu 3: Trong ba đáp án A, B, C, hình phù hợp điền tiếp vào dãy hình đã cho?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 2
Lựa chọn B, Logic là tổng số hình không thay đổi, số hình vuông nhỏ giảm dần và số hình tròn đen tăng dần 

 

Câu 4: Trong ba đáp án A, B, C, hình phù hợp điền tiếp vào dãy hình?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 3
Lựa chọn A, Logic là các hình trong dãy lần lượt xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ nên đáp án đúng là A.

 

Câu 5: Cần điền hình nào vào dấu hỏi chấm?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 4
Lựa chọn A, Logic là số cạnh của hình tăng lên

 

Câu 6: Cần điền hình nào vào dấu hỏi chấm?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 5
Lựa chọn B, Logic là 2 hình trộn vào nhau

 

Câu 7: Cần điền hình nào vào dấu hỏi chấm?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 6
Lựa chọn A, Logic là 2 hình đầu trên cùng 1 hàng trộn vào nhau, hình giữa là hình nền

 

Câu 8: Cần điền hình nào vào dấu hỏi chấm?

Kiếm tra IQ với tám câu đố - 7
Lựa chọn C, Logic là  kim đồng hồ chạy từ 1 giờ tới 5 giờ