Rèn luyện đôi mắt tìm điểm khác biệt

Với sự nhanh nhẹn, tinh mắt, liệu bạn có phát hiện những khác thường trong những bức tranh dưới đây?

Câu 1:

Đèn pin không có nút bấm ở Hàng ngang thứ 2, Cột dọc thứ 7

 

Câu 2:

Hộp có dải băng dính ở Hàng ngang thứ 4, Cột dọc thứ 9

 

Câu 3:

Quả Bơ có mắt và mũi riêng ở Hàng ngang cuối cùng, Cột dọc thứ 3

 

Câu 4:

Chùm 3 quả ở Hàng ngang thứ 4, Cột dọc cuối cùng.

 

Câu 5:

Miếng dưa hấu có hạt khác biệt ở Hàng ngang cuối cùng, Cột dọc thứ 3