WordPress PHP Warning: Cannot modify header information – headers already sent by

Khi view website làm trên WordPress mà thấy trống rỗng , trắng trơn toàn màn hình thì check log , trong file log nếu gặp thông báo lỗi này thì nguyên nhân là do thừa các ký tự đặc biệt hoặc space , khoảng trống trước và sau thẻ <?php ?> trong file báo lỗi . loại bỏ các ký tự trước và sau cặp thẻ   <?php ?> là đc.

chi tiết tham khảo thêm:

http://wordpress.org/support/topic/cannot-modify-header-information-headers-already-sent-4

Leave a Reply

Your email address will not be published.