Stardict và dự án từ điển Vietnam mở

StarDict là ứng dụng phần mềm nguồn mở về từ điển và chạy trên nhiều hệ điều hảnh. Hiện nay, StarDict được biết đến như là ứng dụng từ điển phổ biến nhất. Vì StarDict là phần mềm nguồn mở do vậy nó cho phép xây dựng nhiều từ điển trên nhiều ngôn ngữ.

Open Vietnamese Dictionary Project là 1dự án từ điển Vietnam mở , cho phép phát triển mở rộng từ điển Vietnamese trên các hệ từ điển mở trên thế giới, bao gồm Stardict. chi tiết về dự án : http://ovdp.sourceforge.net

Sự kết hợp giữa 2 dự án nguồn mở trên cho phép chúng ta có được nhiều phần mềm từ điển tốt như mong đợi mà không mất phí bản quyền.

Trước hết, cần cài đặt  StarDict:

trên fedora/linux : yum install StarDict

Tiếp theo, cài đặt từ điển trên StarDict , có 2 cách sau:

1)cài đặt trực tiếp qua yum : yum install StarDict-dic-en_vi . nếu không có sẵn gói tương ứng thì làm theo cách 2

2) download gói từ điển từ http://sourceforge.net/projects/ovdp/files/Stardict/ , sau đó giải nén và đưa toàn bộ file vào thư viện của Stardict: /usr/share/stardict/dic/stardict-dict

 

Sử dụng stardict để thay thế phần mềm lạc việt: chi tiết xem hướng dẫn sau: http://vinablog.blogspot.com/2007/09/tu-dien-anh-viet-mien-phi-stardict.html

chi tiết dự án Stardict : http://code.google.com/p/stardict-3/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.