Linux Games

Linux/FOSS đang tạo ra những bước tiến đáng kể trong thị trường máy tính để bàn, và nó cần phải cạnh tranh với Windows trong mọi lĩnh vực. Người sử dụng máy bình thường chỉ muốn một hệ điều hành duy nhất để sử dụng cho công việc của họ, để lướt web, để giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, và để có một số giải trí. Trường hợp dùng song song 2 hệ điều hành (gọi là dual boot) Linux hay Window là rất quá bất tiện cho nhiều người dùng, cũng như được xem là quá khó khăn. Trong khi bạn có thể chạy nhiều phần mềm từ Windows trên Linux (ví dụ bằng cách sử dụng phần mềm Wine), nhưng thông qua Wine cũng có 1 số hạn chế như sự tối ưu về tốc độ vấn đề không tương thích.

Hầu hết máy tính phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng tăng từ việc chơi game, PC chơi game sẽ không bao giờ chết. Nếu Linux sẽ chiếm lĩnh thị trường máy tính để bàn, nó cần một dòng suối tốt để cho những trò chơi mã nguồn mở chảy. Tuy nhiên, các công ty thương mại đang dự định chuyển các phần mềm chơi game trên Window sang chạy trên Linux nếu họ nhận thấy có lợi nhuận từ công việc này, và đây chính là yêu cầu nền tảng để có game nguyên bản chạy trên Linux. Trong nhiều cách, trò chơi mã nguồn mở đưa ra một giải pháp hiện nay là Catch 22, đã làm cho Linux hấp dẫn hơn từ quan điểm của game thủ, và tăng khả năng thương mại nhiều hơn đối với các trò chơi đang được phát hành trên thị trường.

Dưới đây là danh sách các nguồn tham khảo game trên Linux cho phép download về sử dụng.

http://lhl.linuxgames.com/

http://www.tuxgames.com/index.cgi?referrer=linuxgames

http://heretic.linuxgames.com/np/heretic2.shtml

http://games.linux.sk/

http://hippo.nipax.cz/download.en.php

http://www.wesnoth.org/

http://www.americasarmy.com/

http://www.alientrap.org/nexuiz/

http://tremulous.net/

http://www.linuxgames.com/snes9express/

http://www.linuxgames.com/xqf/about.shtml

http://www.linuxgames.com/xrally/

http://www.linuxgamepublishing.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.