Cài đặt phần mềm thông qua gói code nguồn -source trên Fedora

Quy trình thực hiện là đơn giản, tuy nhiên khi cài đặt thực tùy vào các gói phần mềm cài đặt sẽ yêu cầu thêm các gói thư viện khác.

Cơ bản gồm các bước chính sau:

(1)# tar xvzf package.tar.gz (or tar xvjf package.tar.bz2)
# cd package
(2)# ./configure
(3)# make
(4)# make install

(1):  giải nén gói phần mềm , sau khi giải nén xong thì cần đọc kỹ các file như  README or INSTALL trước khi tiếp tục.

(2): Quá trình chạy configure chưa cài đặt mà thực tế là kiểm tra hệ thống, thiết lập các thông số và yêu cầu các gói cần thiết.  Những kết quả này dùng để sử dụng cho bước tiếp theo tạo makefile .

Ở bước này là phức tạp nhất vì có thể sẽ phải cài thêm các gói thư viện liên quan và như vậy sẽ có lỗi thông báo trên màn hình  gói bị thiếu. Tùy vào từng lỗi mà cần tìm và cài đặt các gói thư viện liên quan ,  ví dụ như : libtool , lib2-devel, gcc-c++ …

Cho tới khi không còn thông báo lỗi nữa thì tiếp tục bước tiếp theo.

(3): Bước này là tạo file cài đặt. Sẽ có rất nhiều thông tin tạo file sẽ xuất ra màn hình. Tương tự bước trên nếu có thông báo lỗi trên màn hình thì cần phải check và xử lý cho tới khi ko còn thông báo lỗi nữa thi chuyển sang bước tiếp theo.

(4): cài đặt chính thức. Chú ý nên là user root trước khi cài đặt .  Sau đó có thể sẽ cần phải reboot để sử dụng phần mềm .

Ngoài ra nếu không cần sử dụng phần mềm nữa thì sử dụng :  # make uninstall

Nguồn tham khảo : http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/softinstall.html

Vnfastweb

Leave a Reply

Your email address will not be published.