Nâng cấp Fedora qua Yum

Quy trình chung chuẩn thực hiện theo hướng dẫn của Fedora tại : http://fedoraproject.org/wiki/Upgrading_Fedora_using_yum

Cơ bản là như sau: Chuyển về chế độ console mode (init 3) , clear cache , update gói yum, install key cho phiên bản fedora mới , upgrade toàn bộ các gói, cuối cùng là thiết lập boot .

Sau khi ra lệnh nâng cấp toàn bộ thì quá trình thực hiện nâng cấp sẽ bao gồm các bước như  sau:

  1. Rà soát hệ thống và thiết lập , thu thập các gói mới tương ứng cần nâng cấp để download.
  2. Download
  3. Kiểm tra toàn bộ các gói có tương thích với nhau (và với cả các gói cũ) ko?
  4. Cài đặt và xoá các gói cũ.

Các sự cố – problem – issue trong quá trình trên có thể là :

Trường hợp tại bước 1 thiếu gói để nâng cấp ví du :

Error: Package: 1:gnome-applets-2.32.0-3.fc15.x86_64 (fedora)
Requires: libpanel-applet-3.so.0()(64bit)
Removing: gnome-panel-libs-2.32.0.2-2.fc14.x86_64 (@anaconda-InstallationRepo-201010211827.x86_64/14)
libpanel-applet-3.so.0()(64bit)
Updated By: gnome-panel-libs-3.0.0.1-2.fc15.x86_64 (fedora) Not found

Với trường hợp này thì remove các gói hiện tại: gnome-applets và gnome-panel-libs

Trường hợp tại bước 2, các gói được download đầy đủ nhưng ko tương thích với nhau, ví du :

Transaction Check Error: file /usr/share/man/man1/afs5log.1.gz from install of pam_krb5-2.1.15-2 conflicts with file from package pam_krb5-2.1.7-3
file /usr/share/man/man5/pam_krb5.5.gz from install of pam_krb5-2.1.15-2 conflicts with file from package pam_krb5-2.1.7-3
file /usr/share/man/man8/pam_krb5.8.gz from install of pam_krb5-2.1.15-2 conflicts with file from package pam_krb5-2.1.7-3

Tương tự như trên, cần phải remove các gói hiện tại gây ra ko tương thích: remove pam_krb5

Sau khi xử lý loai bỏ các gói, hoặc xử lý các issue xong thì lại chạy lại lệnh nâng cấp toàn bộ các gói.

 

Ngoài ra, sau khi nâng cấp xong hệ thống có thể nâng cấp thêm font : http://fedorasolved.org/Members/khaytsus/improve-fonts

Đối với Fedora 15 thì cần cài thêm gói Tweak tool  : yum install gnome-tweaktool : thiết lập theme, thiết lập font , profile menu…

cài thêm gói file-roller-nautilus  để có đủ chức năng zip , unzip file menu

cài thêm gói gnome-shell-extensions-places-menu  : yum install gnome-shell-extensions-places-menu : thiết lập home menu, recent documents…

Five must have Gnome shell extensions for Fedora 15

http://www.fpmurphy.com/gnome-shell-extensions/

 

Để thiết lập các ứng dụng ngầm định : vào Application > system settings > default application  Hoặc click vào 1 file cụ thể > Properties > Open with > default application

 

Vnfastweb

Leave a Reply

Your email address will not be published.