Archive for June 2010

Xu hướng website 2010

Bài này đã muốn viết từ đầu năm rồi, nhưng do bận quá nên bây giờ mới  hoàn thành được. Sau 1 khoảng thời gian tìm kiếm các nguồn thông tin thì có các ý sau thể hiện xu hướng làm website trong năm 2010 (có những cái đã có từ những năm trước và có những cái mới có thể sẽ tiếp tục là xu hướng cho các năm sau):

Continue reading ‘Xu hướng website 2010’ »