Archive for October 2009

Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, Mặt trận vỗ tay, Chính phủ ra tay, Doanh nghiệp nhà nước ngửa tay, Công ty hữu hạn ngoặc tay, Công an còng tay, Tội phạm bắt tay, Báo chí chùn tay, Trí thức phẩy tay, Đồng đội cụt tay, Quan chức đầy tay, Dân trắng tay”. ==> pó tay. Em đang cho anh… vẫy tay

Trong sáng Tiếng Việt

Có lẽ ý tưởng viết bài này mình đã có từ rất lâu rồi, nhưng cứ khất lần mãi vì bận nhiều thứ…Hôm nay phải viết thôi, vì vừa thấy trên báo đài, phương tiện thông tin đại chúng có những lỗi sai chính tả mà mình thấy không thể chịu nổi…Những cái sai đó tin chắc phần lớn mọi người đọc bài viết này…cũng sai.(kể cả giáo sư, tiến sĩ, hay giảng viên đại học…).
Continue reading ‘Trong sáng Tiếng Việt’ »

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP GIẢM BỚT LỖI CHÍNH TẢ?

I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
– Chữ viết là hệ thống ký hiệu bằng đường nét đặt ra để ghi tiếng nói và có những quy tắc, quy định riêng. Muốn viết đúng chính tả Tiếng Việt, ta phải tuân theo những quy định, quy tắc đã được xác lập.
Continue reading ‘LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP GIẢM BỚT LỖI CHÍNH TẢ?’ »

How to Be a Good Listener

  1. Place yourself in the other person’s shoes. It is often too easy to wonder about how what the other person is telling you is impacting you. Active listening is not about inward thinking. Instead, you must draw away from the temptation to do this by looking at the problems from the other person’s perspective and actively trying to see his or her point of view. It is not a good idea to consider yourself to be smarter than the speaker and assume that if you would have been in his or her shoes, you would have seen your way through the problem much faster.
  2. Continue reading ‘How to Be a Good Listener’ »