Sử dụng Ibus thay thế cho Scim trên Fedora 15

Sau khi nâng cấp fedora 15 thì gặp vấn đề là không sử dụng đc scim – unikey khi soạn thảo = gedit hay Evolution . Điều này khắc phục bằng cách thay thế scim bằng Ibus – unikey .

Để sử dụng unikey cần phải cài đặt thêm gói ibus-unikey : # yum install ibus-unikey

Sau khi cài đặt xong thì vào Application > Other > Input method selector : để chọn loại input keyboard , chọn phương thức là Ibus (recommended)

Chú ý hệ thống có thể sẽ cần logout đẻ nhận Ibus.

Thêm input method = cách vào preference của Ibus và add Vietnam – unikey trong tab input method. Ngoài ra nên add  thêm English để chuyển đổi input method .  Logout để sử dụng unikey.

Trên fedora 20 . Để thiết lập phím tắt chuyển bộ gõ : Setting > Keybooard > Shortcuts -> Typing : chọn Switch to next input source để update

 

Vnfastweb

Leave a Reply

Your email address will not be published.