Cài đặt linux trên GPT disk

GPT disk là chuẩn mở rông MBR disk. GPT có hỗ trợ tới 4 primary partition so với 2 ở MBR . GPT có khả năng mở rộng khả năng lưu trữ > 2 TB trong khi MBR có tối đa là 2TB.  Hiểu thêm về GPT : https://en.wikipedia.org/wiki/GUID_Partition_Table

Đa số máy tính thể hệ mới bây giờ có sử dụng GPT thì quá trình cài đặt hệ điều hảnh sẽ cần 1 số requirement có hỗ trợ GPT. Đối với Linux thì đa phần các distro chưa hỗ trợ GPT trong trình cài đặt.  Một số trường hợp sau đây là tiêu biểu:

Có một số vấn đề gặp phải khi cài đặt Fedora trên GPT

gói hỗ trợ GPT chưa hoàn thành : http://fedoraproject.org/wiki/Features/GUID_Partition_Table

Vấn đề này có thể workaround bằng cách : đặt thêm opion nogpt khi cài đặt . chi tiết xem tại: http://fedoraproject.org/wiki/Common_F16_bugs#Some_systems.2C_particularly_Apple_Macs.2C_cannot_boot_GPT-labelled_disks

 

Đối với ubuntu thì dễ dàng hơn vì đã có gói GPT sẵn trong trình cài đặt. http://packages.ubuntu.com/lucid/gdisk

Từ bản ubuntu 8 đã có hỗ trợ GPT

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.