Archive for November 2014

Login SSH không cần password

Bài viết này sẽ mô tả các bước thiết lập đăng nhập không cần mật khẩu khi đăng nhập Linux server từ xa. Sử dụng kỹ thuật này cho phép 2 máy Linux có thể giao tiếp với nhau dễ dàng mà vẫn an toàn để đồng bộ hoặc truyền file.

Nếu bạn đang làm việc với các hệ thống Linux tương tác với nhau thì đăng nhập SSH không cần mật khẩu là cách tốt nhất để thực hiện các công việc tự động như backup , đồng bộ hay truyền file. Continue reading ‘Login SSH không cần password’ »