Archive for September 2011

Sử dụng Rapid svn trên fedora

Rapid svn là  1 SVN client để làm việc với SVN server . chi tiết tham khảo tại : http://www.rapidsvn.org/index.php?title=OnlineHelp:Contents

Một số chức năng thông thường:

Browse an existing repository (via a bookmark): chỉ có thể xem repository mà ko thể edit hay commit file

  1. Under the Bookmarks menu select Add Existing Repository…
  2. Type the URL (e.g. http://TagentServer/svn/RFID) and click OK

Checkout New Working Copy : checkout source về để có thể edit và commit file

  1. Click on the ‘Repository’ menu
  2. Click on the menu item ‘Checkout.. (CTRL-O)’, this will open the ‘Checkout’ dialog box
  3. Enter the URL of the Subversion repository in the ‘URL Text box’
  4. Select a local directory for your sandbox (working copy)
  5. Click the ‘OK’ button

Sử dụng diff tool :

trước hết cần cài đặt program tương ứng : http://www.rapidsvn.org/index.php/OnlineHelp:Contents#Programs

yum install meld

cài đặt xong meld thì thiết lập meld vào Rapid svn : chọn Preference > program : chọn tab diff tool và nhập meld vào (argument có thể trống)

lúc này đã có thể sử dụng chức năng diff tool : click chuột phải vào 1 file trên svn sẽ thấy các action liên quan.

 

Món ăn – bài thuốc trị bệnh đau lưng

Đau lưng do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên, nhưng thông thường là mắc chứng phong thấp hay thận hư. Để có thể lấy lại cân bằng âm dương và bổ thận, dưới đây xin giới thiệu những món ăn thuốc có công hiệu trị đau lưng nói chung.
Continue reading ‘Món ăn – bài thuốc trị bệnh đau lưng’ »