Archive for June 2011

IDE trên Fedora

Có rất nhiều công cụ phát triển cho các developer trên Linux nói chung và trên Fedora nói riêng, dưới đây là danh sách các IDE phổ dụng :  Continue reading ‘IDE trên Fedora’ »

Sử dụng Ibus thay thế cho Scim trên Fedora 15

Sau khi nâng cấp fedora 15 thì gặp vấn đề là không sử dụng đc scim – unikey khi soạn thảo = gedit hay Evolution . Điều này khắc phục bằng cách thay thế scim bằng Ibus – unikey .

Continue reading ‘Sử dụng Ibus thay thế cho Scim trên Fedora 15’ »

Cài đặt phần mềm thông qua gói code nguồn -source trên Fedora

Quy trình thực hiện là đơn giản, tuy nhiên khi cài đặt thực tùy vào các gói phần mềm cài đặt sẽ yêu cầu thêm các gói thư viện khác. Continue reading ‘Cài đặt phần mềm thông qua gói code nguồn -source trên Fedora’ »

Cài đặt repo trong fedora gặp lỗi

Trường hợp này xảy ra khi không thể cài đặt repo mới theo hướng dẫn từ nhà cung cấp . Nguyên nhân chính là do phiên bản fedora đang dùng không còn đc hỗ trợ bảo trì từ nhà cung cấp. Continue reading ‘Cài đặt repo trong fedora gặp lỗi’ »

Nâng cấp Fedora qua Yum

Quy trình chung chuẩn thực hiện theo hướng dẫn của Fedora tại : http://fedoraproject.org/wiki/Upgrading_Fedora_using_yum

Cơ bản là như sau: Chuyển về chế độ console mode (init 3) , clear cache , update gói yum, install key cho phiên bản fedora mới , upgrade toàn bộ các gói, cuối cùng là thiết lập boot .

Continue reading ‘Nâng cấp Fedora qua Yum’ »