Archive for March 2011

Chặn tấn công vào website – tấn công hình thức malware (bị google block website)

Website có thể bị nhiễm mã xấu – malware từ chương trình FTP client bị nhiễm virus. Do đó cần phải khoá truy cập tài khoản ftp lại.  Cũng có thể website bị tấn công thông qua đường upload file . Do đó cần phải khoá các thư mục ko cho phép ghi nữa. Ngoài ra cần phải kiểm tra server đã an toàn chưa = cách thiết lập thêm firewall , reset pwd các tài khoản liên quan, đặt php safemode … Continue reading ‘Chặn tấn công vào website – tấn công hình thức malware (bị google block website)’ »

WordPress PHP Warning: Cannot modify header information – headers already sent by

Khi view website làm trên WordPress mà thấy trống rỗng , trắng trơn toàn màn hình thì check log , trong file log nếu gặp thông báo lỗi này thì nguyên nhân là do thừa các ký tự đặc biệt hoặc space , khoảng trống trước và sau thẻ <?php ?> trong file báo lỗi . loại bỏ các ký tự trước và sau cặp thẻ   <?php ?> là đc.

chi tiết tham khảo thêm:

http://wordpress.org/support/topic/cannot-modify-header-information-headers-already-sent-4