Archive for January 2010

Directory Authentication thông qua .htaccess

Tạo file tại thư mục muốn đặt Authentication với nội dung như sau:
Continue reading ‘Directory Authentication thông qua .htaccess’ »

Linux vs Windows

Đã qua rồi thời kỳ hệ điều hành Microsoft Windows được phổ cập và sử dụng ở hầu hết các máy tính cá nhân  tại Việt Nam. Còn nhớ cách đây khoảng 3 đến 4 năm, nhắc tới Linux, có rất ít người biết tới, kể cả những người làm việc trong lĩnh vực IT cũng không biết nhiều. Những ai biết tới Linux thì đều cho rằng Linux chỉ phù hợp để làm các máy chủ. Continue reading ‘Linux vs Windows’ »

Fedora vs Ubuntu

Để đánh giá Fedora hay Ubuntu, cái nào hơn cái nào thì rất khó. Nhìn chung thì cả Fedora và Ubuntu đều là 2 Distro tốt nhất, được ưa chuộng nhất hiện nay trong cộng đồng người sử dụng FOSS và Linux.  Đối với mỗi user sử dụng Linux thì sẽ có lựa chọn Distro riêng cho mình. Bài viết này chỉ là tham khảo cho những ai muốn lựa chọn một Distro phù hợp cho mình, cụ thể là lựa chọn Fedora hay Ubuntu.
Continue reading ‘Fedora vs Ubuntu’ »

Error in mysql and apache server

Cài đặt mysql thông qua yum :

[root@dhcppc0 ~]# yum   install mysql mysql-server

Config Mysql :

[root@dhcppc0 ~]# service mysqld start

[root@dhcppc0 ~]# /usr/bin/mysql_secure_installation => thiết lập theo hướng dẫn

Nếu không thực hiện secure install như trên thì chỉ cần thực hiện thiết lập password cho tài khoản root

[root@dhcppc0 ~]# mysqladmin -u root password [your_password_here]
Continue reading ‘Error in mysql and apache server’ »

Cách tạo menu desktop trong Fedora (Gnome)

Định nghĩa file .desktop: tạo 1 file tên-ứng-dụng.desktop và đặt vào thư mục : /usr/share/applications/
Continue reading ‘Cách tạo menu desktop trong Fedora (Gnome)’ »